VITASHIELD GOLD 600EC ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU, RẦY, RỆP GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – thuốcbảovệthựcvật.vn

165.000 155.000

CÔNG DỤNG:

Là thuốc trừ sâu phổ rộng, tác động tiếp xúc, vị độc và xông hơi nên thuốc diệt sâu rất nhanh, kể cả sâu đã kháng thuốc.

Thuốc ít bị rửa trôi, hiệu quả diệt sâu kéo dài.

Đối tượng đăng ký sử dụng: Sâu vẽ bùa trên cam, rệp sáp trên cà phê.