ROBIN 310EC ATT – SẠCH LÚA CỎ, LÚA RÀI KHÔNG NGẠI MƯA GIÓ – CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

ROBIN 310EC – THUỐC TRỪ CỎ

– Trừ cỏ chọn lọc tiền nảy mầm

– Trừ lúa cỏ, lúa rài

– An toàn cho lúa