Category Archives: Cây Đậu Phộng

Kỹ thuật canh tác cây lạc (đậu phộng)

1. Thời vụ trồng lạc (đậu phộng) Cây lạc (cây đậu phộng) có thể trồng ở nhiều vùng trên cả nước: Vùng Đông Xuân Hè Thu Thu Đông Bắc Trung Bộ 25/01-28/02 30/06 – 15/07 15/08 – 10/10 Nam Trung Bộ 15/12 – 10/01 15/04 – 15/05 Tây Nguyên 15/05 – 10/06 01/08 – 15/08  

Verified by MonsterInsights