EXIN 2.0SC SAT ATT – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – thuốcbảovệthựcvật.vn

100.000

CÔNG DỤNG:

– Chuyên trị các loại sâu ăn tạp trên lúa và rau như: sâu cuốn lá, sâu khoan, sâu xanh da láng v.v….

– Hoàn toàn không độc cho người sử dụng và môi trường

– Không cần thời gian cách ly

– Hiệu lực kéo dài