Category Archives: THUỐC TRỪ CỎ

BỘ ĐÔI DIỆT CỎ HOẠT CHẤT CỰC MẠNH – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

BỘ ĐÔI DIỆT CỎ HOẠT CHẤT CỰC MẠNH THUỐC TRỪ CỎ COCHAY 200SL ATT   THÀNH PHẦN:  Hoạt chất: Diquat dibromide 200g/l CÔNG DỤNG: CỎ MẦN TRẦU RAU TRAI, THÀI LÀI RAU DỆU   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Cỏ thấp hơn 20 cm: pha 150ml/ bình 20 lít nước sạch. Cỏ cao hơn 20 cm:

BỘ 4 NHÓM THUỐC TRỪ CỎ HOẠT CHẤT CỰC MẠNH, ĐÁNH TAN CỎ DẠI TRONG 30S – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

BỘ 4 NHÓM THUỐC TRỪ CỎ HOẠT CHẤT CỰC MẠNH TARGA SUPER 5EC ATT THÀNH PHẦN Quizalofop-P-Ethyl 50 g/Lit CÔNG DỤNG   CỎ LÁ HẸP TRÊN CÂY TRỒNG  CỎ LÁ RỘNG TRÊN CÂY TRỒNG ROBIN 310EC ATT THÀNH PHẦN  Pretilachlor…….310g Chất an toàn Fenclorim……….1000 100g/l Phụ gia và dung môi vừa đủ…….1 lít CÔNG DỤNG

Verified by MonsterInsights