Category Archives: BỆNH MỐC SƯƠNG

BỆNH MỐC SƯƠNG Ở CÂY SEN VÀ CÁC THUỐC ĐẶC TRỊ – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Do nấm Phytophthora sp. gây ra. TRIỆU CHỨNG  Trên lá: Vết bệnh thường xuất hiện ở mép lá, là những đốm nhỏ màu xanh nhạt, hơi ướt.  Bệnh nhẹ lá hơi bị cháy, bệnh nặng có thể làm toàn bộ phiến lá bị cháy khô. Trên thân: vết bệnh có dạng

Verified by MonsterInsights