Category Archives: BỆNH THỐI THÂN

BỆNH THỐI THÂN TRÊN CÂY DƯA LƯỚI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

Nguyên nhân: Độ ẩm cao và nhiệt độ cao, cây trồng được bón quá nhiều đạm Dấu hiệu nhận biết:  Đầu tiên trên thân có đốm hình bầu dục, hơi lõm, màu vàng nhạt có nhựa nâu đỏ ứa ra. Bệnh nặng thân nứt nẻ thành vết dài màu nâu xám, ngọn chùn, quả không

PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NỨT THÂN TRÊN CÂY CÀ PHÊ HIỆU QUẢ – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

TÁC NHÂN Do nấm Fusarium spp gây ra TRIỆU CHỨNG Những vết bệnh sẽ xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trên cây nhưng xuất hiện nhiều nhất là nửa thân trở xuống phần gốc. Khi cây nhiễm bệnh phần lá của cây sẽ không còn tươi nữa, cây bị nặng có lá có

BỆNH THỐI THÂN TRÊN CÂY SEN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH Do nấm Phythophthora sp.: TRIỆU CHỨNG Triệu chứng ban đầu là lá bị vàng úa cả lá, sau đó khô đi rất nhanh. Mô bệnh bị thối đen, bầy nhầy có mùi thối ngay cả rễ vẫn phát triển tốt. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ  Vệ sinh thu gom, nhổ cây sen bị

Verified by MonsterInsights