Category Archives: BỆNH VÀNG LÁ

BỆNH VÀNG LÁ TRÊN CÂY CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

Nguyên nhân gây vàng lá trên cây cà phê 1.1 Cây bị thiếu dinh dưỡng Dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn với quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Khi thiếu một trong các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình sinh trưởng, cây sẽ biểu hiện ra ngoài. Thiếu một trong

Verified by MonsterInsights