MULTI K KNO3 ATT – CUNG CẤP DINH DƯỠNG ĐỒNG THỜI CHẶN ĐỌT CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

Công dụng: 

– Giúp cây trồng tăng khả năng hấp thụ phân bón và các chất dinh dưỡng trong đất.

– Giảm rụng trái non, tăng tỉ lệ đậu trái, kích thước và độ ngọt