Category Archives: BỆNH THỐI NGÓ SEN

CẶP THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI NGÓ SEN GÂY HẠI CHO CÂY SEN – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

NGUYÊN NHÂN:  Bệnh thối ngó sen do nấm Phythophthora sp. gây ra   THỜI ĐIỂM PHÁT SINH: Tháng 6 đến tháng 12 dương lịch DẤU HIỆU:  Đối với sen trồng bình thường: từ khi trồng đến 02 tháng sen lên được lá dựng Đối với sen bị bệnh thối ngó: sen chỉ có lá chảy và đất

Verified by MonsterInsights