Category Archives: BỆNH TRISTEZA

CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH TRISTEZA CHO CÂY HOA HỒNG

Bệnh Tristeza: – Triệu chứng: Bệnh Tristeza do virus làm hỏng mạch dẫn nhựa từ trong thân cây xuống rễ, làm rụng lá, chết đọt, lùn cây và làm cho bộ rễ bị thoái hóa. Bệnh lây lan qua mắt ghép, hoặc do các loài rầy mềm như: rầy mềm nâu (Toxoptera citricidus), rầy mềm

Verified by MonsterInsights