PHÂN BÓN VI LƯỢNG CT PLUS-07 ATT – CHẶN ĐỌT, KHỐNG CHẾ CHỒI MẦM, CỨNG CÂY, ĐỨNG LÁ, GIÀ LÁ NHANH – GÓI 1KG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

PHÂN BÓN VI LƯỢNG CT PLUS-07 

– Chặn đọt, cứng cây, đứng lá

– Gùn lá cực nhanh

– Kích thích phân hóa mầm hoa