MAP 12-61-0 ATT – CUNG CẤP DINH DƯỠNG TẠO MẦM HOA DÀNH HO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

Quy cách: gói 1kg