SÂU VẼ BÙA NAKA – CHẾ PHẨM DIỆT TRỪ RẦY RỆP HẠI CÂY TRỒNG

Xin cảm ơn!

Tên thương phẩm:

Bakari 86EW, 95EW, 275SC, 430WP, 500EC, 512EC

Tên hoạt chất:

Chlorfluazuron 5g/l (93g/l), (10g/l), (220g/kg), (100g/l), (1g/l)

Profenofos 71g/l (1g/l), (1g/l), (10g/kg), (350g/l), (510g/l)

Thiamethoxam 10g/l

Loại thuốc:

Thuốc trừ sâu

Nhóm thuốc:

Trừ sâu khác

 

Đặc trị:
Lúa – Sâu đục thân
Thể tích thực: 450ml

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cây trồng Đối tượng Cách sử dụng
Lúa Sâu đục thân Pha 15-20ml/bình 25 lít | Liều lượng: 0.3-0.5l/ha
Lượng nước phun: 400 lít/ha
Thời gian cách ly: 14 ngày

Khuyến cáo sử dụng:
Phun thuốc khi bướm rộ 5-7 ngày

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
——-—————–——————–
VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
  Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn
✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820
✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
✅Link web :
✅Link youtube :

MUA SẢN PHẨM >>>>>>>>>

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *