ZINEB BUL 80WP – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

ZINEB BUL 80WP – THUỐC ĐẶC TRỊ

  • BỆNH LEM LÉP HẠT 
  • PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG