YAPOKO 250SC ATT – ĐẶC TRỊ SÂU TƠ, BỌ TRĨ, BỌ NHẢY

150.000

YAPOKO 250SC ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Rầy nâu, bọ xít hôi, sâu cuốn lá

– Rầy xanh, rầy nhớt, rệp sáp

– Bọ trĩ, dòi đục lá, bọ xít muỗi, bọ nhảy, nhện đỏ,…

QUY CÁCH: CHAI 1 LÍT

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033