TRIMIX DT SUPER ROOTS ATT – PHÂN BÓN KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH TRÊN CÂY HOA HỒNG – GIÁ 50K HŨ 120GR – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

50.000

Công dụng:

  • Kích thích ra rễ mạnh

  • Kích thích cây tăng trưởng và ra tược mạnh

  • Chống rụng hoa – tăng đậu trái