TOBA XANH ATT – SIÊU VỌT ĐỌT CÂY SẦU RIÊNG

200.000

TOBA XANH ATT – PHÂN BÓN LÁ

– Chống thối rễ, giúp ra rễ cực mạnh

– Ra hoa tập trung, chống rụng hoa, trái non

– Thúc đẩy phát triển chồi, cành

QUY CÁCH : CHAI 1LIT

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033