THUỐC TRỪ BỆNH MEKONGVIL 5SC ATT – ĐÁNH BAY NẤM HỒNG THÁN THƯ KHÔ VẰN VÀNG LÁ GÂY HẠI – GIÁ 150K CHAI 1 LÍT – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

150.000

THUỐC TRỪ BỆNH MEKONGVIL 5SC 

– Trừ bệnh nấm hồng , thán thư

– Trừ bệnh khô vằn, vàng lá