THUỐC ĐẶC TRỪ PHẤN TRẮNG CHO CÂY HOA HỒNG – AMY LATOP 325SC ATT CHAI 240ML – kythuattronghoahong.com

THUỐC TRỪ BỆNH

–  Xơ đen múi mít, thối quả

– Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt

– Thán thư bông, khô bông, phấn trắng

Verified by MonsterInsights