THUỐC ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG, ĐẠO ÔN LÁ – PIMPIM 75WP ATT – kythuattronghoahong.com

PIM.PIM 75WP – THUỐC TRỪ BỆNH

– Nội hấp, hiệu lực kéo dài

– Đạo ôn lá, cổ bông , đạo ôn cổ lá

– Lúa xanh – Sạch bệnh – Sáng mẩy

Verified by MonsterInsights