TARGA SUPER 5EC ATT – THUỐC TRỪ CỎ CHUYÊN TRỪ CỎ LÁ HẸP TRÊN CÂY TRỒNG LÁ RỘNG – CHAI 80ML – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

CỒNG DỤNG

  • TRỪ CỎ LÁ HẸP, LÁ RỘNG TRÊN CÂY TRỒNG