SIÊU LÂN NHẬT ATT – RA RỄ CỰC MẠNH

180.000

SIÊU LÂN NHẬT  – PHÂN BÓN LÁ

– Kích ra rễ cực mạnh, đâm đọt nhanh, bung lá mạnh

– Chống vàng lá, nghẹt rễ, thối cổ rễ 

– Giúp cây phục hồi nhanh sau khi trồng

QUY CÁCH: CHAI 480ML

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033