SCORE 250EC ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

SCORE 250EC – THUỐC ĐẶC TRỊ

  • BỆNH PHẤN TRẮNG
  • BỆNH MỐC SƯƠNG