SAT 4SL ATT – THUỐC TRỪ BỆNH ĐỐM ĐEN GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THIÊN THUẬN – kythuattronghoahong.com

SAT 4SL – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh héo xanh, thối nhũn

– Trừ bệnh phấn trắng, sương mai

– Trừ bệnh đốm lá, thối rễ