ROOT 9 ATT – ISRAEL GROWTH CÔNG THỨC CẢI TIẾN KÍCH RA RỄ – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

ROOT 9 – PHÂN BÓN LÁ

– Kích thích bộ rễ phát triển.

– Giải độc cho cây khi cây trồng bị ngộ độc hữu cơ

– Cải tạo đất giúp cây hấp thụ tối đa nước và dưỡng chất.