PHƯƠNG PHÁP TRỊ SÂU ĐỤC THÂN – TB DIETRAY 700WP ATT

60.000 33.000

TB DIETRAY 700WP – THUỐC ĐẶC TRỊ

– Rầy xanh, rệp sáp, bọ trĩ

– Sâu đục thân, sâu đục trái, bọ nhảy

– Bọ xít muỗi, rầy mềm, rầy nâu

QUY CÁCH: GÓI 50GR

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033