PHÂN BÓN VI LƯỢNG HITOCO 03 ATT – SIÊU LÂN ĐỎ PHÂN HÓA MẦM HOA CỰC MẠNH – CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

150.000

PHÂN BÓN VI LƯỢNG HITOCO 03 – SIÊU LÂN ĐỎ

– Kích thích ra hoa, xử lý ra hoa nghịch vụ

– Ra hoa đồng loạt

– Phát hoa dài, đậu trái nhiều