PHÂN BÓN VI LƯỢNG AGRI VM 06 – KALI BO HỮU CƠ – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

CÔNG DỤNG:

  • CHỐNG RỤNG TRÁI, THỐI TRÁI
  • RỤNG BÔNG
  • NGỪA VÀNG TRÁI CHÍN SỚM
  • TĂNG SỨC CHỐNG CHỊU