PHÂN BÓN HỮU CƠ CAO CẤP GIÚP CÂY TĂNG CƯỜNG SINH LỰC – SILIMAX ATT CHAI 500ML – kythuattronghoahong.com

Công dụng Phân bón lá hữu cơ Silimax 

  • Tăng tính chống chịu hạn, úng, rét, phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ.
  • Tăng tính chống chịu sâu bệnh hại cây trồng.
  • Giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã.
  • Tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tăng khả năng quang hợp của cây trồng
  • Tăng năng suất, phẩm chất nông sản.
Verified by MonsterInsights