PEGASUS 500SC ATT – ĐẶC TRỊ SÂU TƠ, SÂU DA LÁNG, NHỆN ĐỎ, NHỆN LÔNG NHUNG TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – thuốcbảovệthựcvật.vn

50.000

PEGASUS 500SC – ĐẶC TRỊ

  • SÂU TƠ, SÂU DA LÁNG
  • NHỆN ĐỎ, NHỆN LÔNG NHUNG