NORSHIELD (ĐỒNG ĐỎ) ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH NỨT THÂN TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

Quy cách: gói 250 gram