NIKITA 400WP ATT – ĐẶC TRỊ RẦY CHÍCH HÚT – GIÁ 100K GÓI 100GR – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

100.000

NIKITA 400WP – THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRÊN CÂY TRỒNG

– Rầy xanh, rầy nâu.

– Bọ phấn, bọ xít muỗi, bọ xít lưới.