N3M + VITAMIN B1 ATT — BỘ ĐÔI DINH DƯỠNG TUYỆT HẢO CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

N3M – THUỐC CHUYÊN DÙNG

  • ĐỂ KÍCH RỄ
  • GIÂM VÀ CHIẾT CÀNH