N3M ATT – THUỐC KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH DÀNH CHO CÂY HOA HỒNG – GIÁ 100K HŨ 500GR – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

100.000

CÔNG DỤNG: 

• Kích thích ra rễ cho cây ăn trái, cây công nghiệp vườn ươm, cây kiểng,….
•Tưới gốc để tăng cường bộ rễ.
• Nhúng cành muốn giâm, thoa vào chỗ chiết để kích thích ra rễ.
• Phun lên lá làm cây đâm tược mới, làm lớn là chống rụng hoa, tăng đậu trái.