MOVENTO 150OD ATT – THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY HỒNG – AGRI THIÊN THUẬN – kythuattronghoahong.com

MOVENTO 150OD – THUỐC TRỪ SÂU 

– Rệp sáp, rệp muội, sâu tơ

– Sâu đục trái, bọ trĩ, bọ phấn