MONCEREN 250SC ATT – KHÔNG LO LỞ CỔ RỄ

MONCEREN 250SC ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh lở cổ rễ, thối gốc, thối rễ

– Trừ bệnh khô vằn, đốm vàng, đen hạt

– Trừ bệnh nấm hồng, thán thư

QUY CÁCH: CHAI 200ML

AGRI THUẬN THIÊN kythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033