MIZIN 80WP ATT – THUỐC TRỪ CỎ CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THIÊN THUẬN – kythuattronghoahong.com

0

MIZIN 80WP – THUỐC TRỪ CỎ

–  Thuốc trừ cỏ có hoạt chất là Atrazine

– Tác động nội hấp mạnh thông qua rễ và lá

– Trừ cỏ mía, bắp, dứa