METAXYL ATT – TRỊ BỆNH CHÁY LÁ TRÊN CÂY HOA HỒNG

METAXYL – THUỐC ĐẶC TRỊ

  • BỆNH CHÁY LÁ, RỈ SẮT, THÁN THƯ 

Quy cách: Gói 100 gram

AGRI THUẬN THIÊN kythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033