MEKONGVIL 5SC ATT – HIỆU BLUE POWER 111 ĐẶC TRỊ KHÔ VẰN TRÊN LÚA – GIÁ 150K CHAI 1 LÍT – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

150.000

CÔNG DỤNG:

  •  ĐẶC TRỊ KHÔ VẰN TRÊN LÚA