MAXBULL ATT – ĐẶC TRỪ CÁC NẤM BỆNH ĐÃ KHÁNG TRÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHAI 480ML – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

MAXBULL – HUSSA 722SL THUỐC TRỪ BỆNH

– Sương mai , nấm trong đất, tuyến trùng

– Chết cây con, chết nhanh

– Nứt thân chảy nhựa (xì mủ), mốc sương