MAGIENITRAT ATT GÓI 500GR – CHỐNG HIỆN TƯỢNG VÀNG LÁ – AGRI THIÊN THUẬN – kythuattronghoahong.com

MAGIENITRAT GIÚP:

– CHỐNG HIỆN TƯỢNG VÀNG LÁ

– XANH LÁ, TO LÁ, DÀY LÁ, BÓNG LÁ

– MẬP ĐỌT, XANH TRÁI, TO TRÁI