MAGIE KẼM SILIC ATT – PHÂN BÓN LÁ XANH GAI, SÁNG TRÁI, PHÁT CHỒI, NẢY LỘC, CỨNG CÂY – GIÁ 120K CHAI 500ML – kythuattronghoahong.com

120.000

MAGIE KẼM SILIC – PHÂN BÓN LÁ

  • XANH GAI
  • SÁNG TRÁI
  • PHÁT CHỒI
  • NẢY LỘC
  • CỨNG CÂY