KARMEX 80WP ATT GÓI 100GR – THUỐC TRỪ CỎ TIỀN VÀ HẬU NẢY MẦM – kythuattronghoahong.com

LỢI ĐIỂM

  • Quản lý triệt để nhiều loại cỏ
  • Hiệu lực kéo dài trên 90 ngày
  • Thay thế cho nhóm thuốc đã bị kháng
Verified by MonsterInsights