IMIPRID 10WP ATT – QUÉT SẠCH RẦY NÂU, BỌ NHẢY, RUỒI VÀNG, BỌ TRĨ – GÓI 100GR – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

IMIPRID 10WP – THUỐC TRỪ SÂU

– Đặc trị côn trùng chích hút

– Trừ rầy nâu, bọ nhảy

– Trừ ruồi vàng, bọ trĩ