HUSSA 722SL ATT – THUỐC TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI, CHẾT CÂY CON GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG CHAI 480ML – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

HUSSA 722SL – THUỐC TRỪ BỆNH:

– Trừ bệnh sương mai, mốc sương

– Trừ bệnh chết nhanh, nứt thân xì mủ

– Trừ tuyến trùng