HITOCO 15 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG GA3 COMBI GOLD MẬP ĐỌT, MẬP BÔNG, PHÌ TRÁI, KÉO DÃN TRÁI – CHAI 250ML – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

HITOCO 15 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG

  • MẬP ĐỌT, MẬP BÔNG
  • PHÌ TRÁI, KÉO DÃN TRÁI