GLUFOCA 200SL ATT – CHÁY KHÔ CỎ DẠI HẰNG NIÊN – kythuattronghoahong.com

GLUFOCA 200SL CHAI 1 LÍT – THUỐC TRỪ CỎ

– Thuốc trừ cỏ không chọn lọc 

– Diệt trừ tất cả các loại cỏ dại

 

Verified by MonsterInsights