GIÀU VI LƯỢNG + HUMIC ATT – THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

GIÀU VI LƯỢNG + HUMIC – TOMATO ISRAEL

– Giúp xanh lá, dày và to lớn hơn.

– Tăng đậu trái, lớn trái, đẹp trái.

– Giúp cây chống vàng lá, xoắn đọt, khô mép lá, dị dạng trái