GALIL 300SC ATT – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI

190.000

GALIL 300SC ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Rầy xanh, rầy nhảy

– Bọ trĩ, nhện đỏ

– Rầy mềm,  rầy nâu

AGRI THUẬN THIÊN kythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033